Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia RODO

#Źródła danych i podstawa prawna przetwarzania

W ramach fanpage przetwarzamy Twoje dane osobowe. Pochodzą one z następujących źródeł:

 • pozyskane bezpośrednio od Ciebie, które przetwarzamy dzięki Twojej zgodzie (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „a)” RODO);
 •  lub kierując się naszym tzw. uzasadnionym interesem (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „f)” RODO); 
 • przekazane nam przez Facebook’a, które przetwarzamy dzięki Twojej zgodzie udzielonej Facebookowi (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „a)” RODO) ;
 • dane, które zebraliśmy śledząc Twoją aktywność w internecie, w tym tzw. dane wywnioskowane, które opracowaliśmy samodzielnie na podstawie Twojej aktywności, lub też zostały one opracowane przez Facebooka; w obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „a)” RODO).

W każdym z przypadków podanie danych było dobrowolne, a udzieloną nam lub Facebookowi zgodę możesz cofnąć lub ograniczyć- sprawdź #Twoje Prawa.

#Rodzaj przetwarzanych danych

Przetwarzamy następujące dane na Twój temat:

 • imię i nazwisko; 
 • nr telefonu;
 • adres e-mail;
 • wiek;
 • płeć;
 • lokalizacja;
 • IP komputera;
 • przeglądarka internetowa;
 • język;
 • rodzaj systemu operacyjnego;
 • informacje o czasie i dacie.
 • dostawca usług internetowych;
 • dane umieszczone w formularzu kontaktowym.

#Odbiorcy danych

Zebrane na Twój temat dane przetwarzamy dla naszych celów opisanych w #Cele Przetwarzania. Aby jednak działać sprawnie, bezpiecznie i efektywnie w wybranych przypadkach udostępniamy Twoje dane naszym kooperantom np.  firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, Call Center, audytorzy. 

#Administrator

 • Administratorem Twoich danych jest: F.H.U „SAMLI” ARKADIUSZ LIP
 • Ponieważ fanpage prowadzony jest w ramach platformy Facebook, w niektórych przypadkach występujemy z Facebookiem wspólnie jako tzw. współadministratorzy. Więcej nt. tego jak działają współadministratorzy znajdziesz w art. 26 rozporządzenia RODO.  
 • W odniesieniu do niektórych danych, albo do wybranego sposobu przetwarzania administratorem Twoich danych jest wyłącznie Facebook. Więcej informacji nt. zasad przetwarzania Twoich danych przez Facebooka znajdziesz pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
 • Bez względu na powyżej wymienione sytuacje w żadnym z przypadków F.H.U „SAMLI” ARKADIUSZ LIP nie występuje jako podmiot przetwarzający dane (tzw. procesor) w imieniu Facebooka, jak również Facebook nigdy nie występuje jako  procesor F.H.U „SAMLI” ARKADIUSZ LIP.

#Cele przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy:

 • aby móc się z Toba komunikować za pośrednictwem platformy Facebook;
 • w celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach;
 • w celu prowadzenia działań marketingowych w tym targetowania lub profilowania;
 • w celu  świadczenia usług drogą elektroniczną.

W naszej działalności wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie. 

#Twoje prawa

Pamiętaj, że przysługują Tobie następujące prawa względem nas i wykonywanego przez nas przetwarzania: 

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, które może być złożone w dowolnym momencie;
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych do wskazanego administratora;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym informacji dotyczących: 
  • posiadanych przez nas danych na Twój temat,
  • celu i sposobu przetwarzania,
  • odbiorców, którym zostały udostępnione dane,
  • źródła pochodzenia danych;

Jeżeli występujemy jako współadministrator Twoich danych wspólnie z Facebookiem, to pamiętaj, że opisane wyżej prawa możesz realizować niezależnie względem każdego z administratorów. 

#Skargi 

Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy wnosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe dostępne są pod tym linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 

#Kontakt 

Możesz skontaktować się z naszym IOD pod adresem e-mail info@samli.pl lub pisemnie na adres Dąbrowskiego 19, 84-230 Rumia

#Czas przetwarzania danych 

Twoje dane będziemy przechowywać do momentu zaprzestania naszej aktywności na Facebooku, do momentu otrzymania informacji o likwidacji przez Ciebie konta w portalu Facebook, lub do momentu zamknięcia platformy Facebook, w zależności która z powyższych sytuacji nastąpi wcześniej.